Propietat d’Immobles

El món immobiliari canvia constantment.
Deixa’t assessorar per un expert.

Tens dubtes? Pregunta’ns o demana’ns un pressupost:
 • +34 932 070 569

 • info@camposcatafal.com

Un pilar fonamental des dels inicis del despatx

El dret immobiliari forma part de les especialitats del despatx des del seu inici.

Primer, l’assessorament estava enfocat a donar suport jurídic a empreses i clients privats amb els seus actius patrimonials; i als clients particulars també per les necessitats derivades de la situació patrimonial conseqüència d’un divorci o d’una herència. Amb el temps, hem anat ampliant els nostres serveis fins a oferir un assessorament global.

Donem assessorament des de la planificació fins a l’adquisició; i a continuació oferim el suport pràctic per gestionar, fer créixer i protegir els seus actius patrimonials.

Col·laboració amb professionals acreditats

Treballem amb col·laboradors, arquitectes, enginyers, aparelladors i agents de la propietat immobiliària, per trobar solucions comercials pels nostres clients. Tanmateix, la nostra estreta relació de treball amb els nostres col·legues en construcció, fiscal, etc, ens permet oferir assessorament complert en tot tipus de transaccions immobiliàries; solars i terrenys, oficines i locals comercials, habitatges turístics, i inversions immobiliàries (compra d’immobles, arrendaments) tant de clients nacionals com internacionals.

La comprensió de cada cas es clau: cada situació és diferent i cadascun dels nostres clients te les seves prioritats.

Serveis:

Adquisició i defensa de la propietat d’immobles
 • Estudi legal de títols de propietat, contractes, normativa urbanística aplicable, etc, i assessorament en els processos de compravenda
 • Negociació i revisió de contractes de compravenda immobiliària
 • Contractes d’arres
 • Actuacions registrals prèvies i posteriors en el procés de compravenda. Inscripció i tramitació fiscal
 • Contractes de cessió de solar per obra futura
 • Assessorament sobre clàusules abusives de l’escriptura d’hipoteca (clàusules sostre, clàusules terra, comissions …)
 • Multipropietat
 • Assessorament a inversions
 • Dret fiscal immobiliari: assessorament sobre ITP, IVA, IRPF, taxes, IBI, plusvàlues..
 • Resolució de conflictes : litigis sobre la propietat: acció reivindicatòria de la propietat, acció negatòria, usucapió, acció de sanejament per vicis ocults i evicció, clàusules terra, ocupació il·legal.
Expedients sobre la inscripció registral de la titularitat dels immobles
 • Immatriculació i expedient de domini
 • Doble immatriculació
 • Represa de tracte successiu
 • Inscripció en el Registre de la propietat
Resolució de controvèrsies
 • Processos judicials derivats de l’incompliment, execució o interpretació de contractes en relació amb béns immobles: compravendes, vicis ocults, contractes amb professionals de la construcció, nul·litat contractual, dissolució de condomini, arrendaments (desnonaments, reclamació de rendes, resolució contractual, etc.), execució d’avals
 • Reclamació de deutes.
 • Dació en pagament
 • Reclamacions devolució de préstec
 • Reclamacions per danys i perjudicis
 • Responsabilitat civil, contractual i extracontractual
 • Reclamacions per realització d’activitats molestes, nocives o perilloses, execucions hipotecàries, clàusules abusives.

© Campos Catafal Advocats SCP | Advocats Barcelona | +34 932 070 569 | info@camposcatafal.com

Aquest lloc utilitza cookies i tecnologies similars per oferir-li una navegació a mida i millorar els nostres serveis, així com per finalitats estadístiques. Si continua navegant per aquest lloc, accepta que n'ha estat degudament informat. Més informació

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Tancar