Moratòria en el pagament del lloguer

El “Real Decreto-Ley 11/2020” de 31 de març, publicat al B.O.E. del dia 1 d’abril de 2020,  compren mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front al COVID-19. Entre aquestes mesures es troben les que fan referència a la protecció de les persones que, a causa de les actuals circumstàncies, es troben en situació d’especial vulnerabilitat que els impedeix afrontar el pagament del lloguer de l’habitatge habitual.

Continua llegint

Es pot renunciar a l’herència d’algú que no ha mort?

Quan es produeix la defunció d’una persona, el/els cridats a l’herència la poden acceptar o repudiar (el que es coneix com renunciar) lliurement tan aviat tinguin coneixement que s’ha produït la delació a favor seu.

La delació és la crida a succeir a tots els que hagin estat nomenats pel mort, en la successió testada, o als que preveu la llei per a la successió intestada.

Continua llegint

Coronavirus (COVID-19): Novetats importants referents a la vida societària.

Una de les principals mesures que s’han d’adoptar per controlar la pandèmia del Coronavirus, és el distanciament social. Aquesta mesura s’ha de prendre en un moment en que les societats, siguin de responsabilitat limitada o anònimes, ja estan formulant comptes i preparant les Juntes Generals de socis i accionistes, per a l’examen i aprovació dels comptes anuals i l’aprovació del resultat de l’exercici i gestió social del 2019. Inclusiu els administradors d’algunes empreses ja han publicat al web de la societat, o al BORME, etc., depenent de les formes previstes en els Estatuts, la convocatòria per a complir els terminis legals.

Continua llegint

COMUNICAT DE CAMPOS CATAFAL ADVOCATS EN RELACIÓ AL CORONAVIRUS COVID-19

Donada la emergència sanitària que està causant el coronavirus, a Campos Catafal Advocats, hem pres mesures i protocols interns concrets per tal de col·laborar en tot el possible a la contenció d’aquesta pandèmia, entre elles treballem telemàticament i atenem als nostres clients pels canals no presencials habituals, garantint la continuïtat i la qualitat dels nostres serveis.

Continua llegint

“Enviar a un amic”: Una funció més problemàtica del que sembla

Una de les eines utilitzades en màrqueting per incrementar la base de contactes és l’anomenada “Enviar a un amic”. Amb aquesta eina, el departament de màrqueting d’una empresa implementa un sistema a la seva pàgina web en què els seus clients poden enviar recomanacions i ofertes a amics i coneguts a través d’un formulari (amb el nom i correu del conegut) “enviar a un amic “.

Continua llegint

Què és la fusió empresarial?

Dins de l’ampli ventall de possibilitats de què disposa l’empresari, sigui individual o social, per reestructurar o transmetre la seva empresa, la fusió empresarial és una operació jurídica que, des de la perspectiva de la finalitat buscada amb la fusió, ofereix a l’empresari social tant la possibilitat d’efectuar una operació de creixement empresarial, com de transmissió d’empresa.

Continua llegint

El gust dels aliments i els drets d’autor

Entenem com a autor a la persona que és creadora o inventora d’alguna cosa. Tota persona que tingui idees originals té drets d’autor sobre les seves creacions i hauria de protegir legalment la seva obra -especialment si vol obtenir un rendiment- per tal que ningú pugui utilitzar-la sense el seu permís. És important remarcar que el que la llei protegeix amb els drets d’autor, no són les idees, sinó l’expressió d’aquestes.

Continua llegint

Reclamació de crèdit contra una societat dissolta

El Tribunal Suprem en sentencia de  25 de maig de 2017 ha establert la doctrina jurisprudencial de que una societat dissolta i liquidada i fins i tot cancel·lats els seus assentaments registrals, pot ser part en un procés de reclamació de deutes, sense perjudici de poder dirigir-se també contra els antics socis, en un procés de reclamació de deutes sobrevingudes.

Continua llegint

L’ encarregat de tractament en el RGPD

La figura de l’encarregat de tractament ve definida en l’article 4.8 del RGPD com “la persona física o jurídica, autoritat pública, servei o un altre organisme que tracti dades personals per compte del responsable del tractament”. És a dir, aquella persona que treballi per encàrrec d’un responsable de tractament i que tracti dades personals per a poder realitzar els seus serveis.

Continua llegint

Transmissió de la participació en el negoci familiar adquirida per herència

Heretar les accions/participacions d’una PIME amb poc ingressos, juntament amb d’altres membres de la família, amb qui pot ser que malauradament estiguem mal avinguts, por generar una situació conflictiva a la qual ens hem d’enfrontar, i és molt probable que la nostra intenció sigui la de vendre al millor preu les accions/participacions per sortir de la societat.

Continua llegint

Responen els ex socis dels deutes d’una societat dissolta?

Un dels principals motius pels quals, al decidir-se a crear un negoci, un empresari tria constituir una societat de capital, sigui en forma de societat limitada o d’anònima, és el de crear un persona jurídica completament independent dels socis -o soci si és unipersonal- que la integren, i amb el seu propi patrimoni, a fi d’obtenir com a principal avantatge, la limitació de la responsabilitat pels deutes i obligacions que contregui la societat en l’exercici de la seva activitat.

Continua llegint

La signatura electrònica i les seves propietats d’ autenticitat i no repudi

Segons la legislació espanyola, la signatura electrònica és reconeguda com “la signatura electrònica avançada basada en un certificat reconegut i generada mitjançant un dispositiu segur de creació de signatura”. A aquests efectes, segons l’article 3.4 de Llei 59/2003, de 19 de desembre, la signatura electrònica té la mateixa validesa que una signatura manuscrita.

Continua llegint

Aquest lloc utilitza cookies i tecnologies similars per oferir-li una navegació a mida i millorar els nostres serveis, així com per finalitats estadístiques. Si continua navegant per aquest lloc, accepta que n'ha estat degudament informat. Més informació

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Tancar