Skip to main content

Eines de Prevenció i Protecció Personal i Patrimonial

Planifica des d’avui
Per evitar problemes l’endemà

Tens dubtes? Pregunta’ns o demana’ns un pressupost:
  • +34 932 070 569

  • info@camposcatafal.com

Què són les eines de prevenció i protecció i perquè serveixen?

Es tracta d’eines jurídiques que permeten preveure què passarà en cas que, pel motiu que sigui, ja no disposi de la capacitat de prendre decisions sobre si mateix o el seu patrimoni.

Imaginem la persona que té un accident i queda en coma. Qui se’n farà càrrec? Qui decidirà si s’han de mantenir els tractaments mèdics o no? I amb el patrimoni que té, qui el gestionarà mentre no es recuperi? I si hi han seqüeles permanents? I si finalment acaba morint.. com es repartirà el patrimoni?

Tot això són qüestions que es poden preveure i deixar preparades amb antelació, assegurant-se així que en cas d’esdeveniment imprevist, malalties o afectacions pròpies de la vellesa, Alzheimer, demència, etc, es segueix la pròpia voluntat.

Com puc obtenir un assessorament adaptat a les meves necessitats?

A l’Estat Espanyol, els advocats són els professionals jurídics habilitats per a poder fer les recomanacions i donar l’assessorament necessari extrajudicial i judicial. Un advocat expert podrà explicar-te el funcionament de les eines existents, quines són les més adequades per tu i quins aspectes han de contemplar, i t’explicarà com funcionen els procediments en el moment en què s’hagin de posar en funcionament aquestes eines.

Quines són aquestes eines de Prevenció i Protecció?

A continuació trobaràs les eines més efectives per tal de planificar el teu futur, tant personal com patrimonial, pel cas de malaltia, accidents o vellesa.

Aquestes eines són compatibles entre si, i obeeixen a diferents necessitats.

Si no estàs segur del què necessites, nosaltres t’assessorarem, indicant-te pel teu cas concret (personal, familiar, econòmic) quines eines serien recomanables, quina funció tenen, quins problemes preveuen i el perquè.

Poders Generals de Prevenció

És un document pel qual una persona en designa una altra per tal que la representi i defensi els seus interessos en cas de perdre la capacitat per manifestar la seva voluntat.

Aquests poders poden ser una clàusula que estipula la subsistència del poder si en el futur el poderdant necessita suport en l’exercici de la seva capacitat, o poden ser un poder només per al supòsit que això passi.

En el poder es poden establir les previsions que la persona consideri més convenients.

Aquest document s’ha de formalitzar a través de notari.

Documents de voluntats anticipades

També conegut com a testament vital. És un document pel qual una persona major d’edat, dona les instruccions a tenir en compte pels professionals mèdics cas que es trobi en una situació en que no pugui expressar personalment la seva voluntat.

El document pot contemplar diversos aspectes com el designar un representant que actuï com a interlocutor seu en el cas que no pugui expressar-se per sí mateixa.

Aquest document s’ha de formalitzar a través de notari o davant tres testimonis

Testaments

És l’eina que ens permet donar instruccions sobre a qui volem deixar el nostre patrimoni i qui volem que se’n faci càrrec quan ja no hi siguem.

També la persona amb discapacitat pot atorgar testament si, segons el parer del Notari, pot comprendre i manifestar l’abast de les seves disposicions. Per això és necessari que prèviament estigui ben assessorat per tal que pugi comprendre i raonar lliurament la seves preferències.

El Notari certificarà que la persona atorgant desenvolupa el seu propi procés de presa de decisions al atorgar l’escriptura pública de testament.

Constitució d’assistència voluntària

És un document pel que una persona designa a una o més persones per a que l’assiteixin en l’exercici de la seva capacitat jurídica.

És un document complex del qual convé tenir molt clares les preferències. Les mesures a adoptar poden ser diverses i incloure diferents aspectes, com per exemple, establir disposicions respecte al funcionament i al contingut del règim de suport adequat, fins i tot pel que fa a la cura de la pròpia persona, establint les mesures de control que estimi oportunes per garantir els seus drets, el respecte a la seva voluntat i a les seves preferències i per evitar els abusos, els conflictes d’interessos, la influència indeguda, etc.

Aquest document s’ha de formalitzar a través de notari.


© Campos Catafal Advocats SCP | Advocats Barcelona | +34 932 070 569 | info@camposcatafal.com

Aquest lloc utilitza cookies i tecnologies similars per oferir-li una navegació a mida i millorar els nostres serveis, així com per finalitats estadístiques. Si continua navegant per aquest lloc, accepta que n'ha estat degudament informat. Més informació

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Tancar