Skip to main content

Què és el “profiling”? L’ elaboració de perfils en el RGPD

19/04/2018

El nou Reglament General sobre la Protecció de Dades (RGPD), aplicable des del 25 de maig del 2018, aporta certes novetats en el camp de la protecció de dades. En especial, es regula l’elaboració de perfils o “profiling”, ja que cada vegada és més utilitzat per les empreses.

Què és el “profiling”?

El “profiling” és l’elaboració del perfil d’una persona a través d’un tractament automatitzat de les seves dades; entre elles, les seves característiques demogràfiques, interessos, accions, etc.

Aquesta tècnica automatitzada, busca segmentar i classificar informació amb l’objectiu d’ obtenir i analitzar informació sobre diferents aspectes personals dels usuaris. És a dir, s’utilitza per realitzar anàlisis o prediccions sobre una multitud de qüestions com:  el rendiment professional,; situació econòmica; salut; preferències personals; interessos; fiabilitat; comportament; ubicació o moviments.

Un exemple de “profiling” seria una botiga en línia; en tenir un compte creat per comprar els seus productes, utilitza les dades d’aquestes compres per elaborar un perfil de comprador, i així, poder oferir promocions, articles relacionats, etc. segons el perfil de l’usuari.

D’acord amb el RGPD, les empreses poden elaborar perfils de persones, sempre que se les informi, degudament, tant de la seva elaboració com de les seves conseqüències.

Dret d’oposició de l’interessat

Tanmateix, els interessats tenen dret a oposar-se a que les seves dades siguin utilitzades per al “profiling”, al·legant algun motiu relatiu a la seva situació particular. No obstant, en els casos en què el “profiling” es realitzi amb fins de màrqueting, els interessats poden oposar-se, sense necessitat d’al·legar cap motiu, a que les seves dades siguin tractades amb aquests fins concrets.

Aquest dret d’oposició s’ha d’expressar de manera clara i explícita, i al marge de qualsevol altra informació. A més s’ha d’expressar, com a molt tard, en el moment de la primera comunicació amb l’interessat.

L’elaboració de perfils, és un tipus de tractament de dades que moltes vegades condueix a decisions automatitzades. És dins d’ aquest marc, que el RGPD estableix que:

“Tot interessat té dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l’elaboració de perfils, que produeixi efectes jurídics en ell o que li afecti significativament de manera similar.”

Excepcions al dret d’oposició

Aquesta prohibició no s’aplicarà en cas que la decisió:

  1. Sigui necessària per a la celebració o l’execució d’un contracte entre l’interessat i un responsable del tractament.
  2. Estigui autoritzada pel Dret de la Unió o dels estats membres que s’apliqui al responsable del tractament.
  3. Es basi en el consentiment explícit de l’interessat.

En aquests casos, el responsable del tractament ha d’adoptar les mesures adequades per protegir els drets i llibertats i els interessos legítims de l’interessat. Com a mínim l’interessat ha de tenir dret a obtenir intervenció humana per part del responsable, a expressar el seu punt de vista i a impugnar la decisió.

Cal esmentar que en els casos en què es tractin dades especialment sensibles, s’haurà de tenir el consentiment explícit de les persones interessades per al seu tractament.

Avaluació d’impacte

Finalment, el RGPD estableix que les empreses hauran de realitzar una avaluació d’impacte abans del tractament de les dades, en cas d’avaluació sistemàtica i exhaustiva d’aspectes personals de persones físiques que es basi en un tractament automatitzat, com l’elaboració de perfils, i sobre la base es prenguin decisions que produeixin efectes jurídics per a les persones físiques o que els afectin significativament de manera similar.

 

Campos Catafal porta assessorant i representant a emprenedors, autònoms i empreses des de 1983. Recordeu que el present article és informatiu i no substitueix l’assessorament legal d’un advocat. Si vol el nostre assessorament professional sobre aquest tema, contacti amb nosaltres


© Campos Catafal Advocats SCP | Advocats Barcelona | +34 932 070 569 | info@camposcatafal.com

Aquest lloc utilitza cookies i tecnologies similars per oferir-li una navegació a mida i millorar els nostres serveis, així com per finalitats estadístiques. Si continua navegant per aquest lloc, accepta que n'ha estat degudament informat. Més informació

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Tancar