Skip to main content

“Compliance” Penal: Quins delictes pot cometre la persona jurídica?

29/06/2016

No tota acció il·legal determina l’existència de responsabilitat penal de la persona jurídica. S’ha de tractar d’ una acció de les previstes per a uns determinats delictes continguts en el Codi Penal.

En el nostre anterior post, comentàvem la necessitat d’implementar un Pla de Prevenció Penal, o “Compliance” penal, per evitar la responsabilitat penal de la nostra empresa.  Efectivament, l’any 2010, com a conseqüència dels nombrosos delictes econòmics i financers, es va introduir una nova normativa a Espanya en la qual s’estableix per primera vegada que les persones jurídiques poden cometre delictes.

Des de llavors, s’ha anat creant un marc normatiu penal per l’empresa, que ha evolucionat introduint diferents tipus de sancions així com mesures de prevenció de delictes que les empreses han d’adoptar per eximir o, almenys, reduir al màxim aquesta responsabilitat penal.

Per això és important que les persones a càrrec d’una empresa siguin conscients de quines són les conductes tipificades en el codi penal com a delictes susceptibles de ser comesos per una persona jurídica, i quines d’elles tenen més risc de produir-se en el si de la seva Empresa, tenint en compte les seves concretes circumstàncies, la seva activitat i àmbit d’actuació, ja que en cas contrari, es poden causar importants pèrdues econòmiques i fins i tot el mateix cessament del negoci.

Delictes per als quals està prevista la responsabilitat penal de les persones jurídiques:

 • Descobriment i revelació de secrets
 • Estafes i fraus
 • Insolvències punibles
 • Danys informàtics
 • Delictes contra la propietat intel·lectual, industrial, el mercat i els consumidors
 • Blanqueig de capitals
 • Delictes contra la Hisenda pública i la Seguretat social
 • Delictes contra els drets dels ciutadans estrangers
 • Delictes de construcció edificació i urbanització il·legal
 • Delictes contra el medi ambient
 • Delictes relatius a l’energia nuclear ia les radiacions ionitzants
 • Delictes de risc provocats per explosius
 • Delictes contra la salut pública, en concret el tràfic de drogues
 • Delictes de falsedat en mitjans de pagament
 • Delictes de suborn
 • Delictes de tràfic d’influències
 • Delictes de corrupció de funcionari estranger
 • Delictes comesos amb ocasió de l’exercici dels drets fonamentals i llibertats públiques
 • Delictes de finançament del terrorisme
 • Tràfic il·legal d’òrgans
 • Tràfic d’éssers humans
 • Delictes relatius a la prostitució i corrupció de menors

Les penes previstes

Les penes previstes en el Codi Penal són:    

 •  Multa, per quotes o proporcional (de 30 a 5.000 € / dia)    
 •  Dissolució de la Personal Jurídica     
 • Suspensió d’activitats per un termini de fins a 5 anys    
 •  Cloenda dels locals i establiments per un termini de fins a 5 anys   
 •   Prohibició, temporal o definitiva, de realitzar en el futur les activitats en l’exercici dels quals s’hagi comès, afavorit o encobert el delicte   
 •  Inhabilitació per obtenir subvencions i ajudes públiques, per contractar amb el sector públic i per gaudir de beneficis i incentius fiscals o de la Seguretat Social per un termini de fins a 15 anys    
 •  Intervenció judicial per salvaguardar els drets dels treballadors pel temps que s’estimi necessari, que no pot excedir els 15 anys.

Campos Catafal porta assessorant i representant a emprenedors, autònoms i empreses des de 1983. Recordeu que el present article és informatiu i no substitueix l’assessorament legal d’un advocat. Si vol el nostre assessorament professional sobre aquest tema, contacti amb nosaltres.


© Campos Catafal Advocats SCP | Advocats Barcelona | +34 932 070 569 | info@camposcatafal.com

Aquest lloc utilitza cookies i tecnologies similars per oferir-li una navegació a mida i millorar els nostres serveis, així com per finalitats estadístiques. Si continua navegant per aquest lloc, accepta que n'ha estat degudament informat. Més informació

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Tancar