Skip to main content

El meu negoci va malament, puc tancar amb deutes?

18/06/2018

No sempre els negocis surten com havíem planejat. Hi ha diversos motius, molts d’ells impredictibles, pels quals una empresa deixi no només de donar beneficis, sinó que comenci a acumular deutes (proveïdors, Seguretat Social, Hisenda, treballadors, entitats bancàries, etc.).

Si veiem que el nostre negoci està acumulant un nivell d’endeutament que no podrem atendre, ens podem plantejar dues coses:

  1. Un pla de viabilitat que ens permetrà verificar si es pot recapitalitzar, vendre actius, negociar crèdits, etc.
  2. Tancar l’empresa.

La primera opció, la tractarem en un altre article, així que em centraré en la segona opció: tancar una empresa que acumula deutes.

Al tancar una empresa que acumula deutes, haurem, en primer lloc, d’analitzar la situació real de solvència de la mateixa. És important que tinguem en compte que no es pot tancar una empresa que té deutes de manera directa, ja que l’empresari pot incórrer en responsabilitats. A més, en el cas de societats anònimes o limitades, el registre mercantil ens exigirà que tots els comptes comptables de la societat estiguin a zero, així doncs, una societat amb saldos deutors en proveïdors, per exemple, no podria ser extingida.

L’anàlisi de solvència ens donarà dues possibilitats:

  1. Podem fer front als deutes acumulats amb els actius de l’empresa.
  2. No podem fer-nos càrrec de tot el passiu acumulat amb l’actiu de l’empresa.

Segons ens trobem en la situació 1 o 2, el camí a escollir serà diferent:

1. La liquidació ordenada.

Si podem fer front als deutes amb els actius de l’empresa, haurem identificat a temps la gravetat del problema, i n’hi haurà prou que es saldin aquests deutes per procedir a liquidar l’empresa, pas previ a l’extinció de la personalitat jurídica, si es tracta d’una societat limitada o anònima.

2. El concurs voluntari de creditors

Si, per contra, no podem fer front als deutes, no ens quedarà cap més opció que procedir a instar un concurs de creditors voluntari, davant del jutjat competent.

Aquest procediment és l’únic legalment vàlid per tancar l’empresa en aquests casos, i, encara que al tractar-se d’un procediment judicial serà més llarg i costós, és el que ens garantirà que puguem tancar l’empresa sense que hi hagi conseqüències legals posteriors.

Abans d’iniciar un concurs voluntari de creditors, hi ha la possibilitat de realitzar un preconcurs. Aquesta opció, suposa intentar arribar a un acord amb tots els creditors del negoci per poder reduir el deute i pagar-ne, almenys, una part. Si s’arriba a un acord, podrem tancar l’empresa sense que sigui necessari passar pel jutjat, amb el consegüent estalvi de costos i temps.

Si no s’arriba a un acord amb els creditors, llavors no quedarà altra opció que instar el concurs de creditors davant el jutjat.

Però compte, si tenim una empresa que comença a acumular deutes, i preveiem una situació imminent d’impagament generalitzat, perquè no podrem atendre els pagaments als creditors i no disposem de tresoreria ni de recursos fàcilment liquidables, hem de ser conscients que la llei estableix un termini de dos mesos per a instar el concurs, i si no es compleix aquest termini, pot tenir com a conseqüència la presumpció de culpabilitat en la qualificació del concurs, amb el conseqüent perjudici per als administradors.

 

Campos Catafal porta assessorant i representant a emprenedors, autònoms i empreses des de 1983. Recordeu que el present article és informatiu i no substitueix l’assessorament legal d’un advocat. Si vol el nostre assessorament professional sobre aquest tema, contacti amb nosaltres.


© 2020 Campos Catafal Advocats SCP | Advocats Barcelona | +34 932 070 569 | info@camposcatafal.com

Aquest lloc utilitza cookies i tecnologies similars per oferir-li una navegació a mida i millorar els nostres serveis, així com per finalitats estadístiques. Si continua navegant per aquest lloc, accepta que n'ha estat degudament informat. Més informació

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Tancar