Skip to main content

Hisenda i els pisos turístics

20/07/2017

A partir l’1 de gener de 2018, el lloguer d’habitatges per a ús turístic o de vacances serà informat pels intermediaris de forma detallada i periòdica a l’Agència Tributària.

S’entén per lloguer de pis turístic o vacacional aquell que és ofert, sencer, pel seu propietari, directament o indirectament, a tercers, a canvi d’un preu. L’habitatge ha d’estar moblat i en condicions d’ús immediat.

Aquest tipus de lloguer haurà de ser declarat en l’IRPF de 2 formes:

  • Pel període en què l’habitatge estigui llogat com a ingressos íntegres, deduint les despeses de lloguer proporcionals als dies en què hagi estat arrendat.
  • Pel temps en què estigui a disposició dels propietaris.

El lloguer d’habitatges per a ús turístic prové en gran part d’anuncis en pàgines web especialitzades com Airbnb, Rentalia, HomeAway, etc. que actuen d’intermediaris entre l’arrendador i l’arrendatari de l’habitatge. Actualment, Hisenda està seguint aquestes plataformes per tenir constància de quins contribuents han llogat un immoble i, vigilar així que afegeixin els ingressos rebuts per aquest concepte en la seva declaració.

Amb l’actualització de la normativa tributària, a partir del 2018, aquestes plataformes, igual que altres empreses o persones intermediàries en el lloguer d’habitatges turístics, tindran l’obligació d’informar a l’AEAT sobre les dades dels habitatges arrendats (qui són els propietaris d’aquestes, qui els arrendataris, els dies en què hagin estat arrendades i la seva forma de pagament).

A més, l’AEAT creua la informació de les deduccions i de les dades de consum elèctric per comprovar si els habitatges han estat buits o no.

En cas que l’AEAT descobreixi que no s’ha declarat el lloguer de l’habitatge per a ús turístic o vacacional, pot imposar una sanció d’almenys el 50% de la quantitat no ingressada a més dels interessos de demora.

El Ministeri d’Hisenda ha introduït aquesta i altres reformes com a conseqüència de l’aprovació de la Llei 7/2012, de 29 d’octubre, de modificació de la normativa tributària i pressupostària i d’adequació de la normativa financera per a la intensificació de les actuacions en la prevenció i lluita contra el frau, i de la Llei 34/2015, de 21 de setembre, de modificació parcial de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.

 

Campos Catafal ofereix assessorament integral de totes les qüestions que afecten al patrimoni dels nostres clients (particulars i empreses), i als seus drets i obligacions des de 1983. Recordeu que el present article és informatiu i no substitueix l’assessorament legal d’un advocat. Si vol el nostre assessorament professional sobre aquest tema, contacti amb nosaltres.


© Campos Catafal Advocats SCP | Advocats Barcelona | +34 932 070 569 | info@camposcatafal.com

Aquest lloc utilitza cookies i tecnologies similars per oferir-li una navegació a mida i millorar els nostres serveis, així com per finalitats estadístiques. Si continua navegant per aquest lloc, accepta que n'ha estat degudament informat. Més informació

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Tancar