Skip to main content

La gestió del “Compliance” penal

19/10/2015

El “compliance Officer” és la persona o òrgan encarregat de gestionar i assegurar el compliment de la normativa aplicable
Tal com esmentàvem en el nostre anterior post, en el context en què les empreses desenvolupen les seves activitats econòmiques, es poden cometre delictes per part de les persones físiques que la integren, especialment els relacionats amb l’activitat econòmica.

Des de les modificacions introduïdes per la Llei Orgànica 5/2010 de 22 de juny, les persones jurídiques són susceptibles de cometre delictes i de ser sancionades amb penes independentment que pugui individualitzar, o no, la responsabilitat penal de la persona física, que els hagi comès.

Per tal de poder quedar exemptes de la responsabilitat, la Llei Orgànica 1/2015 de 30 de març, estableix uns requisits que han de complir les empreses per tal de prevenir els delictes:

 • Comptar amb un model de prevenció eficaç, que haurà de complir els requisits previstos en el codi penal.
 • Dur a terme de forma efectiva aquesta prevenció.

La responsabilitat de dotar a la empresa d’un pla de prevenció recau sobre els administradors de l’organització.

Així doncs, el model de prevenció o “compliance” penal, té per finalitat dotar l’empresa d’un mecanisme eficaç que permeti prevenir, detectar i gestionar de manera primerenca dels delictes que es puguin cometre en l’empresa. Els seus objectius són:

 • Identificar delictes que podrien cometre tenint en compte l’organització i el seu àmbit d’actuació.
 • Fer identificables pels membres de l’empresa o tercers les conductes que puguin ser punibles ocorregudes en l’empresa o en la realització de les seves activitats.
 • Determinar el procediment a seguir davant d’una situació de risc penal que garanteixi la defensa dels interessos de l’organització, d’acord amb la normativa legal i la seva situació processal.
 • Implementar un canal per resoldre i tramitar les situacions en què els membres de l’empresa apreciïn qualsevol violació real o percebuda per ells de la normativa vigent.
 • Constituir un Òrgan d’Instrucció i control i de resposta.

Si tenim en compte que el “compliance” inclou per a la seva efectivitat, totes les polítiques, processos i procediments necessaris per realitzar l’activitat de l’empresa, és evident la importància que revesteix tenir un òrgan que el gestioni adequadament i s’encarregui de:

 • Impulsar i supervisar de manera contínua la implementació i eficàcia del “compliance” penal en tots els àmbits de l’empresa.
 • Promoure la inclusió de les responsabilitats de “compliance” penal en les descripcions de llocs de treball i en els processos de gestió de l’acompliment dels membres de l’organització.
 • Assegurar que es proporcioni un suport formatiu continu als membres de l’organització per garantir que tots estiguin formats amb regularitat, i assegurar-se que tots ells tinguin accés als recursos del “compliance.
 • Tenir un sistema d’informació i documentació del “compliance”.
 • Tenir un sistema per gestionar les reclamacions i / o comentaris rebuts, garantint en tot moment que cap membre serà objecte de represàlia, discriminació o sanció per comunicar de bona fe violacions o sospites infundades de violacions de la política del “compliance” penal.
 • Establir indicadors d’acompliment i el seu mesurament del “compliance” penal en l’organització.
 • Analitzar l’acompliment per identificar la necessitat d’accions correctives.
 • Identificar i gestionar els riscos penals inclosos els relacionats amb els socis de negoci.
 • Revisar el “compliance” penal en intervals planificats fent auditories si cal.
 • Informar a l’òrgan de govern sobre els resultats derivats de l’aplicació del sistema de gestió de “compliance” penal.

En les societats de reduïda dimensió les funcions de supervisió del funcionament i de compliment del model normatiu poden recaure en l’òrgan d’administració, si bé donada la importància que te el correcte compliment i actualització de la normativa als efectes preventius és fa necessari que estigui convenientment assessorat.

Campos Catafal porta assessorant i representant a emprenedors, autònoms i empreses des de 1983. Recordeu que el present article és informatiu i no substitueix l’assessorament legal d’un advocat. Si vol el nostre assessorament professional sobre aquest tema, contacti amb nosaltres.


© Campos Catafal Advocats SCP | Advocats Barcelona | +34 932 070 569 | info@camposcatafal.com

Aquest lloc utilitza cookies i tecnologies similars per oferir-li una navegació a mida i millorar els nostres serveis, així com per finalitats estadístiques. Si continua navegant per aquest lloc, accepta que n'ha estat degudament informat. Més informació

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Tancar