Skip to main content

“Compliance” Penal: Polítiques de protecció de la Propietat Intel·lectual

05/11/2017

En l’activitat empresarial poden haver elements compresos en el que entenem com a propietat intel·lectual, i l’empresa ser responsable d’actuacions il·lícites que algun dels seus membres realitzi vulnerant les lleis que emparen aquesta propietat.

Dins de la Propietat Intel·lectual es comprenen:

  • Les patents i models d’utilitat
  • Les marques i els noms comercials
  • Els dissenys industrials
  • Les topografies de semiconductors

“Els delictes relatius a la Propietat Intel·lectual en la Empresa són un fet més habitual del que ens pensem”

Com a exemple de Propietat intel·lectual utilitzada per una empresa podria ser un “software” propi, el nom de l’empresa o el seu disseny del logo, l’estructura i contingut de la pàgina web, el disseny dels productes que comercialitza, etc. És important que les empreses, siguin conscients del risc que tenen de la comissió de delictes contra la Propietat Intel·lectual pels seus membres i de les importants conseqüències jurídiques i econòmiques que això pot ocasionar-li.

Donada la importància de la Propietat Intel·lectual en una empresa, és imprescindible que s’adoptin unes mesures de protecció a través d’un compliance, tant per protegir-la (i evitar problemes legals com ara el plagi o sancions penals) com per donar un valor i un respecte als elements protegits per la Llei de Propietat Intel·lectual.

Aquest article se centra exclusivament en els delictes relatius a la propietat intel·lectual i no als delictes de propietat industrial o relatius al mercat i als consumidors

Delictes relatius a la propietat intel·lectual

El tipus bàsic de delicte

Dins de la Propietat Intel·lectual, el tipus bàsic de delicte es troba a l’art. 270.1 del Codi Penal on es considera que ha comès un delicte qui, amb ànim d’obtenir un benefici econòmic directe o indirecte i en perjudici de tercer, reprodueixi, plagiï, distribueixi, comuniqui públicament o de qualsevol altra manera exploti econòmicament, en tot o en banda, una obra o prestació literària, artística o científica, o la seva transformació, interpretació o execució artística fixada en qualsevol tipus de suport o comunicada a través de qualsevol mitjà, sense l’autorització dels titulars dels corresponents drets de propietat intel·lectual o dels seus cessionaris.

En el context d’una empresa és molt fàcil que es cometi qualsevol dels esmentats delictes com ara la utilització d’un article a la web sense l’autorització de l’autor, la utilització d’una música en un vídeo, el plagi o còpia de llibres, pintures, fotografies o programes d’ordinador o el plagi d’una obra científica.

El delicte per Internet

Segons l’art. 270.2 del CP es considera que ha comès un delicte qui, en la prestació de serveis de la societat de la informació, amb ànim d’obtenir un benefici econòmic directe o indirecte, i en perjudici de tercer, faciliti de manera activa i no neutral i sense limitar-se a un tractament merament tècnic, l’accés o la localització a Internet d’obres o prestacions objecte de propietat intel·lectual sense l’autorització dels titulars dels corresponents drets o dels seus cessionaris, en particular oferint llistats ordenats i classificats d’enllaços a les obres i continguts referits anteriorment, tot i que aquests enllaços haguessin estat facilitades inicialment pels destinataris dels seus serveis.

Dins d’aquest tipus de delicte es pot diferenciar dues modalitats:

– Facilitar accés: enllaços amb un servidor extern de gran capacitat on es troben allotjades les obres i des del qual es descarreguen o es poden visualitzar en streaming.
– Facilitar la localització: descàrrega de l’obra a través de sistemes peer to peer des de l’ordinador d’un altre usuari que l’allotja, com és el cas de Torrent.

Polítiques de protecció a l’empresa

Un cop analitzats els delictes que una empresa pot cometre pel que fa a Propietat Intel·lectual és important esmentar les polítiques que pot emprar l’empresa per evitar que siguin comesos per l’organització o per qualsevol membre d’aquesta.

Amb aquesta finalitat, per evitar que la persona jurídica sigui responsable de qualsevol delicte esmentat anteriorment, és essencial tenir un Compliance Penal, que li permetrà adoptar polítiques destinades a regular l’ús dels mitjans informàtics, així com l’adquisició i gestió d’actius de programari d’ús corporatiu, fent-la així una organització “en compliance”.

La protecció de la propietat intel·lectual és una petita secció de les polítiques generals que han de ser adoptades per l’empresa.

Una organització en compliance té una cultura de compliment en què tots els seus membres interioritzen la necessitat d’actuar conforme a dret. És fonamental que tots els empleats estiguin informats sobre la propietat intel·lectual i que promoguin dins de l’empresa unes polítiques respectuoses i protectores d’aquesta.

També és important avaluar els riscos propis que pot trobar l’empresa ja que encara que existeixen similituds entre les empreses pel que fa a la propietat intel·lectual, hi ha riscos que varien depenent del sector al qual es dediqui l’empresa i altres que depenen de cadascuna en particular. Per exemple no corren el mateix risc una empresa farmacèutica que una empresa del sector de publicitari o que una del sector de la restauració.

Finalment, és essencial que l’empresa gaudeixi d’un sistema de supervisió que pugui vigilar el compliment de la normativa de l’empresa a més de vigilar altres riscos que poguessin succeir i que puguin ser previnguts per poder adaptar així el compliance de l’empresa.

Campos Catafal porta assessorant i representant a emprenedors, autònoms i empreses des de 1983. Recordeu que el present article és informatiu i no substitueix l’assessorament legal d’un advocat. Si vol el nostre assessorament professional sobre aquest tema, contacti amb nosaltres.


© Campos Catafal Advocats SCP | Advocats Barcelona | +34 932 070 569 | info@camposcatafal.com

Aquest lloc utilitza cookies i tecnologies similars per oferir-li una navegació a mida i millorar els nostres serveis, així com per finalitats estadístiques. Si continua navegant per aquest lloc, accepta que n'ha estat degudament informat. Més informació

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Tancar