Skip to main content

Què és un “Compliance” Penal?

10/09/2015

La prevenció és essencial per eludir responsabilitat criminal de la nostra empresa, sigui gran, petita o negoci autònom.

El Pla de prevenció de riscos penals, o “Compliance” Penal, s’ha convertit en un instrument necessari per a tota empresa que vulgui comptar amb un element indispensable per eximir o atenuar la seva responsabilitat penal.
El compliment normatiu, conegut amb el terme anglès de “compliance” es refereix a les normes que les empreses estableixen en el seu àmbit intern i extern (Codi ètic, anticorrupció, prevenció de riscos laborals, protecció de dades, blanqueig de capitals, etc) per prevenir i evitar qualsevol conducta il·lícita.

La Llei Orgànica 5/2010 de 22 de juny va establir que les persones jurídiques poden ser considerades subjectes susceptibles de cometre delictes i de ser sancionades amb penes, al marge de les concretes persones físiques que les integren. Per modular la responsabilitat de les persones jurídiques, la Llei Orgànica 1/2015, per la qual es modifica la Llei Orgànica 10/1995 del Codi Penal, i que ha entrat en vigor el 01.07.2015, al·ludeix a l’adopció de mesures eficaces per prevenir i descobrir els delictes que poguessin cometre amb els mitjans o sota la cobertura de la persona jurídica, traslladant així a les societats la funció de prevenció penal.

Aquesta reforma obliga les empreses, independentment de la seva mida, a establir un Programa de Prevenció de Riscos Penals, que inclogui una correcta aplicació, execució i control per a poder-se eximir de responsabilitat penal o, segons el cas, per atenuar la mateixa, ja que podrà quedar exempta de responsabilitat si el delicte és comès pels seus representants legals o per aquells autoritzats a prendre decisions en nom de la persona jurídica, sempre que l’òrgan d’administració hagi adoptat i executat de manera eficaç el model de prevenció implantat amb anterioritat a la comissió del delicte, i la supervisió del funcionament i compliment del model de prevenció implementat es confiï a un òrgan o persona jurídica amb poders autònoms d’iniciativa i control. Aquest model de prevenció ha de comptar amb determinats requisits:

  • Identificar les activitats en l’àmbit puguin ser comesos els delictes que han de ser previnguts.
  • Establir els procediments que concretin el procés de formació de la voluntat de la persona jurídica, d’adopció de decisions i d’execució de les mateixes amb relació a aquells.
  • Disposar de models de gestió dels recursos financers adequats per impedir la comissió dels delictes que han de ser previnguts.
  • Imposar l’obligació d’informar de possibles riscos i incompliments a l’organisme encarregat de vigilar el funcionament i observança del model de prevenció.
  • Establir un sistema disciplinari que sancioni adequadament l’incompliment de les mesures que estableixi el model.
  • Realitzar una verificació periòdica del model i de la seva eventual modificació quan es posin de manifest infraccions rellevants de les disposicions, o quan es produeixin canvis en l’organització, en l’estructura de control o en l’activitat desenvolupada que els facin necessaris.

A partir d’aquests requisits bàsics, cada empresa ha d’adaptar la normativa a les seves pròpies circumstàncies. Tanmateix, per tal d’assegurar la validesa del Programa de Prevenció en un procés penal, és convenient que la persona que dissenyi el Programa sigui independent per tal d’assegurar que la seva elaboració s’efectuï amb la màxima objectivitat.

 

Campos Catafal porta assessorant i representant a emprenedors, autònoms i empreses des de 1983. Recordeu que el present article és informatiu i no substitueix l’assessorament legal d’un advocat. Si vol el nostre assessorament professional sobre aquest tema,  contacti amb nosaltres.

 


© Campos Catafal Advocats SCP | Advocats Barcelona | +34 932 070 569 | info@camposcatafal.com

Aquest lloc utilitza cookies i tecnologies similars per oferir-li una navegació a mida i millorar els nostres serveis, així com per finalitats estadístiques. Si continua navegant per aquest lloc, accepta que n'ha estat degudament informat. Més informació

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Tancar