Skip to main content

Què és una marca?

28/06/2018

En el nostre dia a dia estem envoltats de marques, algunes més conegudes que altres: Iphone, Coca-Cola, etc …; però també PIMES, autònoms i emprenedors fan servir marques per distingir els productes o els serveis de la competència.

És important, doncs, per a tot empresari o autònom plantejar-se certes qüestions al voltant de les marques: Des d’un punt de vista legal, què és exactament una marca ?; Per què les marques es registren ?;  Quins tipus de marques hi ha ?; ¿Utilitzo jo, en la meva activitat professional, alguna marca ?; Com puc protegir el meu marca ?.

En aquest article donarem resposta a aquestes preguntes, començant per la seva definició:

Què és una marca?

Segons l’OEPM (Oficina Espanyola de Patents i Marques), una marca és un títol de propietat industrial. Aquest títol dóna, al seu titular, el dret a actuar davant de tercers que copiïn, falsifiquin, fabriquin, importin, o venguin els productes o serveis coberts per aquesta marca, sense el seu consentiment.

La marca és, doncs, un signe distintiu que identifica en el mercat els productes o serveis d’una empresa o professional i els diferencia dels de la competència.

Aquesta definició és important perquè a Espanya es diferencia entre una marca i un nom comercial.

Per evitar confusions, direm que:

-El nom comercial és una denominació que agafa una empresa o professional per a distingir-se al mercat, i que la reconeguin clients i proveïdors.
– Per contra, una marca comercial distingeix béns o serveis en el mercat.

Així doncs, una empresa només pot tenir un nom comercial, mentre que pot registrar diverses marques de béns o serveis.

En clau europea, l’Oficina de la Propietat Intel·lectual de la Unió Europea no distingeix entre nom comercial i marca, de manera que es registren només marques europees.

L’elecció entre nom comercial i marca dependrà del que estiguem buscat protegir amb el registre, i pot requerir un petit estudi previ per decidir correctament.

Quins tipus de marques hi ha?

Les marques poden ser:

  • Denominatives: compostes per paraules o combinacions de paraules.
  • Gràfiques: símbols gràfics, logotips, dibuixos, etc.
  • Mixtes: la combinació d’elements denominatius i gràfics.
  • Tridimensionals: els envasos i embolcalls, la forma del producte, etc.
  • Sonores: Sempre que aquests sons en què consisteixi la marca puguin ser representats

Veiem, doncs, que la marca no és només un nom per distingir béns o serveis; també pot prendre forma física, audiovisual, etc …

¿Utilitzo jo, en la meva activitat professional, alguna marca?

La resposta a aquesta pregunta és rotundament afirmativa. Tot professional o empresa que vulgui distingir-se en el seu mercat l’utilitza: Des de la denominació que fa servir per als productes que ven; o els noms que dona als serveis que ofereix; i, sense cap mena de dubte, el logotip que gairebé totes les empreses fan servir diàriament a la pàgina web, cartells, comunicacions amb clients, factures, etc …

La marca és la clau essencial en campanyes de “branding” i “màrqueting”, especialment en línia. De manera que, tot emprenedor o empresari, ha de plantejar-se el disposar d’una marca que identifiqui els seus productes o serveis entre tots els competidors del mercat.

Què és la Classificació de Niça?

Les marques es classifiquen internacionalment en 34 classes diferents, segons els productes o serveis als quals fan referència.

Quan volem registrar una marca, hem d’escollir a quines classes volem que pertanyi; doncs, en principi, se’ns oferirà protecció legal només respecte d’aquestes classes. A més, el registre de cada classe té un cost econòmic; per tant, no és rendible registrar la marca en classes que realment no fem servir.

Val la pena registrar una marca?

Aquesta seria la pregunta essencial per a qualsevol empresari o professional: Val la pena fer el desemborsament econòmic que suposa el registre d’una o diverses marques?.

La resposta és afirmativa, i per diversos motius,. Per això, tractarem aquesta qüestió més àmpliament en un altre article respecte de la importància de registrar una marca.

On és vàlida la meva marca?

La validesa d’una marca dependrà del registre en què s’inscrigui. Una marca inscrita a Espanya, serà vàlida només en el territori espanyol; mentre que una marca de la Unió Europea, estendrà la seva validesa a tots els Estats membres de la UE.  Addicionalment, una marca ja inscrita a Espanya o a la UE, podrà estendre la seva protecció als 116 Estats signants del Sistema de Madrid, si es sol·licita el registre com a marca internacional.

 

Campos Catafal porta assessorant i representant a emprenedors, autònoms i empreses des de 1983. Recordeu que el present article és informatiu i no substitueix l’assessorament legal d’un advocat. Si vol el nostre assessorament professional sobre aquest tema, contacti amb nosaltres.


© 2020 Campos Catafal Advocats SCP | Advocats Barcelona | +34 932 070 569 | info@camposcatafal.com

Aquest lloc utilitza cookies i tecnologies similars per oferir-li una navegació a mida i millorar els nostres serveis, així com per finalitats estadístiques. Si continua navegant per aquest lloc, accepta que n'ha estat degudament informat. Més informació

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Tancar