Skip to main content

,

Transmissió de la participació en el negoci familiar adquirida per herència

08/03/2017

La Transmissió de la participació en el negoci familiar adquirida per herència pot ser conflictiva. Heretar les accions/participacions d’una PIME amb poc ingressos, juntament amb d’altres membres de la família, amb qui pot ser que malauradament estiguem mal avinguts, por generar una situació conflictiva a la qual ens hem d’enfrontar, i és molt probable que la nostra intenció sigui la de vendre al millor preu les accions/participacions per sortir de la societat.Efectivament, mantenir una participació minoritària d’una societat anònima o limitada amb la majoria d’accions o participacions socials titularitat de familiars amb els que tenim importants desavinences, sobretot si es tracta d’una societat que no reporta dividends interessants, pot determinar que el cohereu tingui interès en sortir de la societat i desfer-se d’aquesta participació procurant obtenir el millor preu possible. Es planteja llavors un doble problema: per quin preu podrà vendre els seus títols?, a qui podrà vendre’ls?.

Les accions en societats familiars no cotitzades i amb escassos rendiments, constitueixen drets de realització pràcticament inviable en no resultar la seva adquisició desitjable a tercers aliens a l’empresa, de manera que el més probable es que els més interessats siguin els propis familiars també socis, amb els quals es mantenen, precisament, les discrepàncies.

Hi ha diversos aspectes que cal tenir en compte, destaquem:

  • No es pot obligar un soci a comprar-vendre les seves accions. Si no està previst un dret de separació, serà difícil que el partícip discordant pugui sortir de la societat. Una opció serà iniciar una negociació amb els altres socis, en la qual haurà de trobar arguments convincents de negociació.
  • Si es tracta de societat cotitzada o no, ja que en el cas que sí sigui cotitzada, el valor d’adquisició de les accions heretades serà igual al valor de cotització dels valors en la data de la defunció del titular més les despeses i impostos derivats de la seva adquisició per l’hereu.
  • Si no és cotitzada el valor es determinarà per la voluntat de les parts, i en tot cas tenint en compte que, a efectes fiscals, el valor de la transmissió ha de ser el més elevat del valor comptable, segons l’últim balanç, o el valor per capitalització al 20% de la mitjana dels resultats dels tres últims exercicis, llevat que es pugui provar que l’import efectivament satisfet es correspon amb el que haurien convingut parts independents en condicions normals de mercat, el valor de transmissió.
  • El valor dels títols serà el donat al moment de l’acceptació de l’herència, però el preu de la compravenda es pot pactar lliurement per les parts. Al moment d’acceptar l’herència, en l’escriptura notarial, s’ha de procedir a determinar el valor dels béns al moment de la defunció, i respecte dels títols socials el seu valor vindrà determinat pel balanç de la societat. És diferent valorar les accions i valorar els béns de l’herència.
  • No hi ha una norma pel que fa a la forma de valorar els títols socials, però sí diferents criteris per valorar el preu dels títols socials.
  • Si no hi ha un pacte entre socis en el que s’obligui a comprar pel valor que s’estableixi, cap valoració serà vinculant i l’altre soci no tindrà cap obligació de pagar aquest preu. En definitiva, una valoració en aquests termes tindrà una escassa o nul·la aplicació pràctica i a més plantejarà l’inconvenient de a qui li correspon pagar la valoració.
  • Si no hi ha pacte entre socis, es podria articular un pacte entre els dos socis amb opcions de compra o venda per ambdós depenent de l’import ofert. L’articulació dels mateixos és, per la seva pròpia naturalesa, objectiva i per tant no beneficia ni perjudica enlloc. S’estableix un mecanisme obligatori per a ambdues parts a través del qual són elles les que determinen el valor que consideren just i on hi ha resposta quan s’ofereix molt i hi ha resposta quan s’ofereix poc, de manera que habitualment el valor que s’acorda és l’exacte, o el just.

En tot cas, per tal d’evitar conflictes en la transmissió de la participació en el negoci familiar adquirida per herència, destaquem la importància de tenir la precaució d’establir, ja sigui en els Estatuts, ja sigui mitjançant un pacte entre socis, una regulació de la transmissió de les accions “entre vius” i “mortis causa” per evitar discòrdies en el preu de transmissió que ajudaran a evitar una situació de bloqueig social, quan els socis no es posen d’acord en el valor de venda dels títols socials (accions o participacions).

Campos Catafal ofereix assessorament integral de totes les qüestions que afecten al patrimoni dels nostres clients (particulars i empreses), i als seus drets i obligacions des de 1983. Recordeu que el present article és informatiu i no substitueix l’assessorament legal d’un advocat. Si vol el nostre assessorament professional sobre aquest tema, contacti amb nosaltres.


© 2020 Campos Catafal Advocats SCP | Advocats Barcelona | +34 932 070 569 | info@camposcatafal.com

Aquest lloc utilitza cookies i tecnologies similars per oferir-li una navegació a mida i millorar els nostres serveis, així com per finalitats estadístiques. Si continua navegant per aquest lloc, accepta que n'ha estat degudament informat. Més informació

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Tancar